Poziv na dostavu ponude

Temeljem Zakona o javnoj nabavi za neobveznike zakona o javnoj nabavi , molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude prema slijedećim podacima:

1.1. Podaci o naručitelju:
Naziv: Bodat d.o.o. Vinkovci
Sjedište: Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci
OIB: 00876225959
Telefon: 032/308-516
URL: www.bodat.hr
Odgovorna osoba: Tomo Bobek
Osoba zadužena za kontakt:
Kontakt: Miroslav Martinčić
Telefon: 032/308-516
e-mail: miroslav@bodat.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u uvezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail.

1.2. Sprječavanje sukoba interesa
U smislu čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) , izjavljujemo da predstavnici naručitelja – Bodat d.o.o. Vinkovci: direktor i članovi povjerenstva za javnu nabavu, nisu u sukobu interesa u smislu odredbe čl. 76. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Bodat d.o.o. Vinkovci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

1.3. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je radni stroj – bager na kotačima 17-18 t

Tehničke specifikacije i oprema:
– dvodijelna grana
– brza spojka za izmjenu alata
– nagibna planirna korpa
– iskopna korpa sa zubima
– sustav dojave kod preopterećenja
– automatsko centralno podmazivanje

1.4. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterij cijene ponude 90% – max. broj bodova 90
Vrijednosni kriterij: najniža cijena ponude bez PDV-a ostvarit će maksimalni broj bodova.
Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivati će se korištenjem formule :
Broj bodova = najniža ponuđena cijena/cijena ponude x 90

Kriterij roka isporuke 10% – max. broj bodova 10
Vrijednosni kriterij: najkraći rok isporuke ostvarit će maksimalni broj bodova.
Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivati će se na slijedeći način:
Rok isporuke: 0 – 30 dana – 10 bodova
31 – 60 dana – 5 bodova
61 – dalje – 0 bodova

1.5 Rok i mjesto izvršenja predmeta ponude
Mjesto izvršenja predmeta nabave Vinkovci , Kralja Zvonimira 127 i rokom izvršenja po izabranoj ponudi.

1.6. Rok i adresa za dostavu ponude
Ponude moraju biti dostavljene u roku 15 (petnaest ) dana,
• Preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu
BODAT d.o.o. , 32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 127
• E- mail: miroslav@bodat.hr
1.7.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *