Popis projekata koje smo dovršili

 • REKONSTRUKCIJA CESTE U NASELJU SAPTINOVCI
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI LJEKARNE DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI U STARIM MIKANOVCIMA
 • GRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PETROVCIMA
 • POPRAVAK I IZGRADNJA NOVIH STAMBENIH I GOSPODARSKIH ZGRADA OD POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
 • IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA DONJI ANDRIJEVCI
 • UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA U OPATOVCU
 • IZVOĐENJE RADOVA- PRIRPEMA PODLOGE I IZRADA DEKORATIVNE OBLOGE {tzv. Kameni tepih) – MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA, VUKOVAR
 • PJESKARENJE, TEMELJNO BOJANJE, ANTIKOROZIVNO BOJANJE TE PROTUPOŽARNO BOJANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VGO-HRVATSKE VODE OSIJEK
 • DOBAVA I MONTAŽA TE OVLAŠTENO PUŠTANJE U RAD KLIMA UREĐAJA NA OBJEKTU TEHNOLOŠKOG PARKA U VINKOVCIMA
 • IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ZA POTREBE GROBLJA U BOGDANOVCIMA
 • IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I PRIPREMNI RADOVI NA KROVIŠTU ZGRADE PRIJE MONTAŽE SOLARNE ENERGIJE NA ZGRADI VATROGASNOG DOMA U JARMINI
 • IZVOĐENJE RADOVA NA DOVRŠENJU REKONSTRUKCIJE ZGRADE FOTOGRAFIJA U DOMOVINSKOM RATU
 • IZVOĐENJE RADOVA ZAMJENE I RUŠENJA UNUTRAŠNJEG PROSTORA ETAPA I, VINKOVCI (DOM ZDRAVLJA)
 • IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJEM AMBULANTE VINKOVCI (ETAPA II)
 • IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PROSTORIJA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA, OSIJEK
 • IZVOĐENJE SANACIJSKIH RADOVA NA CRKVI SV. MARTINA U SVINJAREVCIMA
 • IZVEDBA RADOVA NA OBJEKTU GOSPODARSKE GRAĐEVINE – HALA ZA SMJEŠTAJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I MEHANIZACIJE U IVANKOVU
 • IZGRADNJA LJEKARNE, VUKOVAR
 • IZGRADNJA MJEŠAČE JAME BIOPLINSKOG POSTROJENJA , VUKOVAR I VINKOVCI
 • SANACIJA ZIDOVA TRENČ SILOSA, LOVAS
 • ADAPTACIJA STANA , VINKOVCI
 • ADAPTACIJA I UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA, VINKOVCI
 • IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA, VINKOVCI
 • ZEMLJANI RADOVI ZA IZGRADNJU POSTROJENJA, BRŠADIN
 • RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI VISEŠTAMBENE GRAĐEVINE U VUKOVARU
 • IZGRADNJA SKLADIŠNE ZGRADE SA SANITARNIM ČVOROM, STARI JANKOVCI
 • IZGRADNJA STAJE ZA MUZNE KRAVE, TORDINCI
 • SANACIJA KROVIŠTA SPORTSKE DVORANE OŠ U GRADIŠTU
 • RUŠENJE POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE PODRUČNE ŠKOLE LIPOVACA
 • IZGRADNJA SPORTSKOG – REKREACIJSKOG CENTRA, SPORT KLUB U VINKOVCIMA
 • IZMJENA DOTRAJALE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE, SANACIJA I UREĐENJE SANITARNIH PROSTORIJA U POSLOVNOJ ZGRADI FINE-e PODRUŽNICE VINKOVCI
 • ADAPTACIJA CRPNE STANICE KONJUŠA, GUNJA
 • GRAĐEVINSKI RADOVI NA TS I OSTALIM OBJEKTIMA
 • REKONSTRUKCIJA VODOVODA – DILJ d.o.o.
 • SANACIJA KROVA I KROVNIH POVRŠINA STAROG DOMA II ETAPA , VINKOVCI
 • PROJEKT IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA POTPORU POSLOVANJU S CILJEM PROMOVIRANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI U OPĆINI LOVAS – 2011 god