Entries by Bodat

Obavijest o projektu

Razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavca koji obavljaju gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ulaganjem u nova osnovna sredstva (radni strojevi, oprema, prijevozna sredstva, zaposlenici i dr.), proširujem tržište. Ulaganjem u radni stroj (bager) […]

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Podaci o naručitelju: Bodat d.o.o., Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci Predmet nabave: radni stroj – bager na kotačima 17 – 18t Vrsta postupka javne nabave: poziv na dostavu ponude za neobaveznike javne nabave Datum objave poziva na dostavu ponude: 17. prosinca 2020 godine Datum početka pregleda i ocjene ponude: 07. siječnja 2021. godine Naziv i […]

Poziv na dostavu ponude

Temeljem Zakona o javnoj nabavi za neobveznike zakona o javnoj nabavi , molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude prema slijedećim podacima: 1.1. Podaci o naručitelju: Naziv: Bodat d.o.o. Vinkovci Sjedište: Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci OIB: 00876225959 Telefon: 032/308-516 URL: www.bodat.hr Odgovorna osoba: Tomo Bobek Osoba zadužena za kontakt: Kontakt: Miroslav […]

Novo u ponudi

Valiant sistemi za grianje i hlađenje. Valiant kombinirani bojleri po povoljnim cijenama.